Miljö

Miljöpolicy


Köhls Måleri är ett företag som bedriver måleriverksamhet invändigt
och utvändigt för företag och privatpersoner


Köhls måleri skall

Fortlöpande arbeta för att minska miljöbelastningar inom måleriet

 

Miljöarbetet skall styras av lagliga krav och avvägning av vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt

 

Vi ämnar att tillsammans med våra leverantörer hålla oss uppdaterade med nya produkter på marknaden

 

Sträva efter att begränsa uppkomsten av avfall, och se till att det som uppkommer sorteras i rätta återvinningssystem

 

I största möjliga mån försöka att minska personal & leverantörs transporter

 Allt detta med målet att sträva efter en hållbar utveckling

 

KÖHLS MÅLERI AB

AdressStillestorps Industriväg 8 44361 Stenkullen

TIMMY KÖHL

0707-38 14 31

timmy@kohlsmaleri.se

ULF KÖHL

0707-38 14 30

ulf@kohlsmaleri.se

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera